Houweling accountants - Adviseurs voor ondernemers - T: 0162-677977

Verlies op rekening-courant aftrekbaar?