Houweling accountants - Adviseurs voor ondernemers - T: 0162-677977

Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2017 structureel naar € 100.000