Houweling accountants - Adviseurs voor ondernemers - T: 0162-677977

Reserves VvE blijven buiten WOZ-waarde